2006/Aug/07

ก้อนหินก้อนนั้น
โรส
เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา
ว่าเวลาใครมาทำกับเราให้เจ็บช้ำใจ
ลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอัน
ถือมันอยู่อย่างนั้นและบีบมันไว้
บีบให้แรงจนสุดแรง
ให้มือทั้งมือมันเริ่มสั่น
ใครคนนั้นยิ้มให้ฉัน
ถามว่าเจ็บมือใช่ไหม
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ
ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
ให้เธอคิดเอาเอง
ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ
ถ้าเธอไม่รับมันมาใส่ใจ
ถูกเขาทำร้าย
เพราะใจเธอแบกรับมันเอง
ใครมาทำกับเธอให้เจ็บหัวใจ
ก็แค่ให้ก้อนหินก้อนนั้นให้เธอรับมา
เพียงเธอจับมันโยนให้ไกลสายตา
หรือเธอปรารถนาจะเก็บมันไว้
หากยิ่งยอมยิ่งแบกไป
หัวใจของเธอก็ต้องสั่น
หากยังทำตัวแบบนั้น
ถามว่าปวดใจใช่ไหม
ถูกเขาทำร้าย เพราะใจเธอรับไว้เอง ...