2006/Aug/07

เหงา
Angle
ทุกทุกคราวที่มองฟ้า คิดถึงเธอทุกที
อยู่ห่างกันเพียงไหน ขอสัญญาว่าไม่ลืม
ถึงแม้เธอจะมีใคร ขอให้เธอโชคดี
อยู่กับคนที่เธอรัก ขอให้มั่นคงต่อกัน
ทุกคืนวันที่เปลี่ยนไป ทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลง
เขาคงดีกว่าฉัน ขอให้เธอไปกับเขา
ฉันไม่เหลืออะไรแล้ว มีเพียงใจที่เหงา
ได้แต่มองดาวบนฟ้า ที่คอยเป็นเพื่อนและปลอบใจ