2006/May/14

หากว่าใจเรารักกันอย่าหวั่นกลัวกับเรื่องใด..ใด

อาจไม่มีใครเข้าใจ แค่มีเพียงเราเข้าใจก็พอ

อยากให้รักของฉันและเธออยู่เหนือกาลเวลา

แม้ความจริงต้องห่างแสนไกล

ให้ความรักของเรา ของเราคงอยู่ยาวนานในหัวใจ

ไม่มีใครจะเปลี่ยนใจเรา

หากว่ามองไม่เห็นกัน

อยากให้เราผูกพันธ์ด้วยใจ

เพียงแค่หลับตาครั้งใด แค่เพียงปล่อยใจให้ส่งถึงกัน

*สิ่งเดียวที่ฉันนั่นอยากให้เธอมั่นใจ รู้ไว้ว่า ฉันรักเธอ*

เหนือกาลเวลา พิชญากร